Surgical kit

Surgical kit

کیت جراحی و پروتز

-          ردیف اول شامل دریل های لنس ، پایلوت و گاید و دریل های جراحی در سایز های متناسب با فیکسچر

-          ردیف دوم شامل پاراللینگ پین ، دپس گیج ، آچارهای پروتز و اکستندر

-          ردیف سوم شامل دریل های کانترسینک ( جهت استفاده در مندیبل ) ، درایور هندپیس و درایور رچت

-          محل قرار گرفتن رچت درزیر کیت میباشد

-          دارای گارانتی مادام العمر و بدون قید و شرط دریل ها

Order Product Title

sample text sample text sample text sample text sample text sample text